Biz hakda

Trikota Sw switerleriň öňdebaryjy öndürijisi

Dizaýn, önümçilik, adaty we lomaý trikotawear önümleri ýaly iň oňat we önümçilikde örülen trikota swe switer hyzmatlaryny hödürleýäris.

Kompaniýamyz hakda

1999-njy ýylda döredilen Huizhou Qian Qian Industrial Co., Ltd switerleri gözlemek, ösdürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen öndüriji we söwdagär.Biziň maksadymyz ajaýyp maşyn trikota ,, elde örülen we örülen önümleri döretmek.Müşderimize amatly bahadan ýokary hilli önümleri öndürip bilýän öz zawodymyz bar we müşderileri kanagatlandyrmagy birinji orunda goýýarys.

Önümler kassir, ýüň, pagta, angora, akril, poliester we şuňa meňzeş garyşyk ýüplük materiallaryndan öndürilýär.Müşderileriň dizaýnyny hem edip bileris.Dogruçyllyga we ýokary hilli esaslanyp, dünýä satuw ulgamyna eýe bolduk we önümler dünýäniň dürli bazarlaryna eksport edilýär.Biz bilen işleşmäge hoş geldiňiz.

Switer ussahanasy
Müşderiler gutly bolsun
Dizaýnlar döredildi
Organiki we Durnukly ýüplük
%
Dünýädäki ähli esasy ýurtlara gämi
%

Trikotawear hyzmatlarymyz

Iň ýokary tehnologiýa ülňülerine laýyk gelýän, bezelen we bezelen ajaýyp garyndy döretmek üçin iň täze tehnologiýalary we maşynlary ulanýarys.

Hödürlenýän önümler kategoriýalary

Erkekler

Aýallar

Çagalar

Haýwanlar

GARAŞ we HAT

Hödürlenýän hyzmatlar

DIZAYN

MESELE

ÖNÜMLER

HYZMAT

WHOLESALE

Biz tarapyndan ulanylýan esasy ýüplük

MERINO WOL

LAMBSWOOL

Pagta

KASMERE BLENDS

ARÜREKLERI GÖRÜ ..